หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก / Public Training

เดือน กรกฎาคม 2566 

No. หลักสูตร (course) วันที่อบรม สถานที่ ราคาปกติ
(ยังไม่รวม VAT)
ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวม VAT)
รายละเอียดหลักสูตร ขอใบเสนอราคา
1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 14-15 ก.ค. 2566 โรงแรมเอวาน่าฯ, บางนา  2,500 บาท  2,300 บาท

สมัครสมาชิก

เต็มแล้ว

2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร) 20-21 ก.ค. 2566  โรงแรมเอวาน่าฯ, บางนา 2,500 บาท 2,300 บาท

สมัครสมาชิก

เต็มแล้ว

3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 26-27 ก.ค. 2566 โรงแรมเอวาน่าฯ, บางนา  2,500 บาท  2,300 บาท

สมัครสมาชิก

เต็มแล้ว

เดือน สิงหาคม 2566 

No. หลักสูตร (course) วันที่อบรม สถานที่ ราคาปกติ
(ยังไม่รวม VAT)
ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวม VAT)
รายละเอียดหลักสูตร ขอใบเสนอราคา
1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 2-3 ส.ค. 2566 โรงแรมเขตพื้นที่สมุทรปราการ, บางนา  2,500 บาท  2,300 บาท

สมัครสมาชิก

เต็มแล้ว
2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร) 9-10 ส.ค. 2566  โรงแรมเขตพื้นที่สมุทรปราการ, บางนา 2,500 บาท 2,300 บาท

สมัครสมาชิก

เต็มแล้ว
3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 18-19 ส.ค. 2566 โรงแรมเขตพื้นที่ปทุมธานี  2,500 บาท  2,300 บาท

สมัครสมาชิก

เต็มแล้ว
4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร) 25-26 ส.ค. 2566  โรงแรมเขตพื้นที่ปทุมธานี 2,500 บาท 2,300 บาท

สมัครสมาชิก

เต็มแล้ว

เดือน กันยายน 2566 

No. หลักสูตร (course) วันที่อบรม สถานที่ ราคาปกติ
(ยังไม่รวม VAT)
ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวม VAT)
รายละเอียดหลักสูตร ขอใบเสนอราคา
1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 6-7 ก.ย. 2566 โรงแรมเขตพื้นที่สมุทรปราการ, บางนา  2,500 บาท  2,300 บาท

สมัครสมาชิก

เต็มแล้ว
2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร) 13-14 ก.ย. 2566  โรงแรมเขตพื้นที่สมุทรปราการ, บางนา 2,500 บาท 2,300 บาท

สมัครสมาชิก

เต็มแล้ว
3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 19-20 ก.ย. 2566 โรงแรมเขตพื้นที่ปทุมธานี  2,500 บาท  2,300 บาท

สมัครสมาชิก

เต็มแล้ว
4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร) 26-27 ก.ย. 2566  โรงแรมเขตพื้นที่ปทุมธานี 2,500 บาท 2,300 บาท

สมัครสมาชิก

เต็มแล้ว

 
รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร : หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Visitors: 2,997,405