สมัครสมาชิก Membership

 

สิทธิประโยชน์ที่ท่านสมาชิก จะได้รับ :

 สมาชิกเว็บไซต์ www.wisshrsafety.com ระยะเวลา 1 ปี

 Update!!...กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม, กฎหมายพลังงาน ฯลฯ ผ่านทาง เว็บไซต์

 สรุปสาระสำคัญ!!..ในทะเบียนกฎหมายและทะเบียนประเมินความสอดคล้อง (ครบทุกกฎหมาย ในรูปแบบ Excel File สามารถใช้งานได้ทันที)

 Update!!...รายชื่อกฎหมายทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลง และกฎหมายใหม่ทุกเดือน ส่งแจ้งทาง E-mail ภายในวันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป

 บริการข้อมูลวิชาการ ข่าวสารความปลอดภัยฯ ค้นง่ายดายและรวดเร็ว

 ถามปัญหากับผู้รู้ ทุกคำถาม...มีคำตอบ ทั้งงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล

 Download!!...คู่มือ (Manual), ระเบียบปฏิบัติ (Procedure), วิธีปฏิบัติงาน (WI), เอกสารสนับสนุน (SD) และแบบฟอร์มงานด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรบุคคล, presentation และอื่นๆ ในรูปแบบที่คุณนำไปใช้ได้ทันที

 บริการฝึกอบรม และที่ปรึกษา ในราคาสมาชิก 20-50% จากราคาปกติ

 ร่วมกิจกรรมสัมมนาเปิดใจ ใกล้ชิด ค้นหาความเป็น จป. มืออาชีพในตัวคุณ และร่วมสนุกกับกิจกรรมสาระพัน บันเทิงที่จัดขึ้นเฉพาะสมาชิก WISS เท่านั้น

อัตราค่าสมัคร/บำรุงสมาชิก 

 ต้องการขอใบเสนอราคา หรือติดต่อสอบถามได้ที่


 

 


Visitors: 4,001,678